Vilkår og betingelser

1. INNLEDNING

 

Unibebe (heretter referert til som 'vi', 'oss' eller 'vår') er en internasjonal e-handelsplattform. Unibebe tilbyr barneklær, sko, tilbehør, mødre- og barneutstyr, leker, barselprodukter. Alle transaksjoner på unibebee.com behandles av Unibebe. Nå oss når som helst på support@unibebe.com .For alle andre typer kjøp er disse vilkårene en avtale mellom deg og unibebee.com og varer og/eller tjenester vil bli levert av unibebee.com direkte.

Dette er vilkårene og betingelsene for din tilgang og bruk av unibebe sammen med tilhørende underdomener, nettsteder, mobilapper, tjenester og verktøy ("nettstedet") . Ved å bruke nettstedet godtar du herved disse vilkårene og betingelsene (inkludert den tilknyttede informasjonen her) og bekrefter at du godtar å overholde disse vilkårene og betingelsene ("Brukeravtalen"). Denne brukeravtalen anses å være effektiv når du bruker nettstedet, noe som betyr at du godtar disse vilkårene. Hvis du ikke godtar å være bundet av denne brukeravtalen, vennligst ikke gå inn på, registrer deg på eller bruk dette nettstedet.

Nettstedet forbeholder seg retten til å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse vilkårene og betingelsene når som helst uten forvarsel. Endringer vil tre i kraft når de legges ut på nettstedet uten annen varsel. Vennligst sjekk disse vilkårene og betingelsene regelmessig for oppdateringer. Din fortsatte bruk av nettstedet etter publisering av endringer i vilkår og betingelser for bruk, utgjør din aksept av disse endringene.

2. BETINGELSER FOR BRUK

A. DIN KONTO

For å få tilgang til visse tjenester som tilbys av plattformen, kan vi kreve at du oppretter en konto hos oss eller oppgir personlig informasjon for å fullføre opprettelsen av en konto. Vi kan når som helst etter eget skjønn ugyldiggjøre brukernavnet og/eller passordet uten å gi noen grunn eller forhåndsvarsel, og vi skal ikke være ansvarlige eller ansvarlige for tap som lider av, forårsaket av, oppstår som følge av, i forbindelse med eller på grunn av en slik anmodning eller ugyldiggjøring.

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til din brukeridentifikasjon, passord, kontodetaljer og relatert privat informasjon. Du godtar å akseptere dette ansvaret og sørge for at kontoen din og dens relaterte detaljer opprettholdes sikkert til enhver tid, og at alle nødvendige skritt tas for å forhindre misbruk av kontoen din. Du bør informere oss umiddelbart hvis du har grunn til å tro at passordet ditt har blitt kjent for noen andre, eller hvis passordet blir, eller sannsynligvis vil bli, brukt på en uautorisert måte. Du godtar og erkjenner at all bruk av nettstedet og relaterte tjenester som tilbys og/eller tilgang til privat informasjon, data eller kommunikasjon ved å bruke kontoen din og passordet ditt, skal anses enten utført av deg eller autorisert av deg, alt ettersom. Du godtar å være bundet av enhver tilgang til nettstedet og/eller bruk av tjenester som tilbys av nettstedet (enten slik tilgang eller bruk er autorisert av deg eller ikke). Du godtar at vi skal ha rett (men ikke forpliktet) til å handle på, stole på eller holde deg alene ansvarlig og ansvarlig i forhold til dette som om det samme ble utført eller overført av deg. Du godtar og erkjenner videre at du skal være bundet av og godta å holde oss fullstendig skadesløs mot ethvert tap som oppstår ved bruk av eller tilgang til nettstedet via kontoen din.

B. PERSONVERN

Les gjennom vår personvernavtale, som også regulerer ditt besøk på nettstedet. Den personlige informasjonen/dataene du har gitt oss eller din bruk av nettstedet vil bli behandlet som strengt konfidensielt, i samsvar med personvernavtalen og gjeldende lover og forskrifter. Hvis du motsetter deg at informasjonen din overføres eller brukes på den måten som er spesifisert i personvernavtalen, vennligst ikke bruk nettstedet.

C. FORTSATT TILGJENGELIGHET FOR NETTSTEDET

Vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre at tilgangen til nettstedet er konsekvent tilgjengelig og er uavbrutt og feilfri. På grunn av Internetts natur og sidens natur kan dette imidlertid ikke garanteres. I tillegg kan din tilgang til nettstedet også av og til bli suspendert eller begrenset for å tillate reparasjoner, vedlikehold eller introduksjon av nye fasiliteter eller tjenester når som helst uten forvarsel. Vi vil forsøke å begrense frekvensen og varigheten av en slik suspensjon eller restriksjon.

D. LISENS FOR Å FÅ TILGANG TIL SIDEN

Vi krever at du ved å gå inn på nettstedet bekrefter at du kan inngå juridisk bindende kontrakter, og du bekrefter derfor at du er minst 18 år eller går inn på nettstedet under tilsyn av en forelder eller verge. Vi gir deg en ikke-overførbar, tilbakekallbar og ikke-eksklusiv lisens til å bruke nettstedet, i samsvar med vilkårene og betingelsene beskrevet her, med det formål å handle personlige gjenstander og tjenester som er oppført for å selges på nettstedet. Kommersiell bruk eller bruk på vegne av en tredjepart er forbudt, med mindre det er uttrykkelig tillatt av oss på forhånd. Hvis du registrerer deg som en forretningsenhet, bekrefter du at du har myndighet til å binde denne enheten til denne brukeravtalen og at du og forretningsenheten vil overholde alle gjeldende lover knyttet til netthandel. Ingen person eller forretningsenhet kan registrere seg som medlem av nettstedet mer enn én gang. Ethvert brudd på disse vilkårene og betingelsene skal resultere i umiddelbar tilbakekall av lisensen gitt i dette avsnittet uten varsel til deg.

Innholdet på denne siden er utelukkende for informasjonsformål. Produktrepresentasjoner inkludert pris, tilgjengelig lager, funksjoner, tillegg og andre detaljer som er uttrykt på denne siden er leverandørenes ansvar og er ikke garantert helt nøyaktige av oss. Innleveringer eller meninger som er uttrykt på denne siden, er de fra personen(e) som legger ut slikt innhold og gjenspeiler kanskje ikke våre meninger.

Vi gir deg en begrenset lisens til å få tilgang til og gjøre personlig bruk av dette nettstedet, men ikke til å laste ned (unntatt sidebuffere) eller endre nettstedet eller deler av det på noen måte. Denne lisensen inkluderer ikke videresalg eller kommersiell bruk av dette nettstedet eller dets innhold; enhver innsamling og bruk av produktoppføringer, beskrivelser eller priser; eventuell avledet bruk av dette nettstedet eller dets innhold; all nedlasting eller kopiering av kontoinformasjon til fordel for en annen selger; eller bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy.

Dette nettstedet eller deler av det (inkludert men ikke begrenset til opphavsrettsbeskyttet materiale, varemerker eller annen eiendomsbeskyttet informasjon) kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, besøkes, distribueres eller på annen måte utnyttes til kommersielle formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra oss som kan være aktuelt.

Du kan ikke ramme inn eller bruke innrammingsteknikker for å vedlegge varemerker, logoer eller annen proprietær informasjon (inkludert bilder, tekst, sidelayout eller skjema) uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Du kan ikke bruke metatagger eller annen tekst som bruker vårt navn eller varemerke uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke, som aktuelt. Enhver uautorisert bruk avslutter tillatelsen eller lisensen gitt av oss til deg for tilgang til nettstedet uten forvarsel. Du kan ikke bruke vår logo eller annen proprietær grafikk eller varemerke som en del av en ekstern lenke for kommersielle eller andre formål uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke, som kan være aktuelt.

Du godtar og forplikter deg til ikke å utføre begrensede aktiviteter oppført i denne delen; å gjennomføre disse aktivitetene vil resultere i en umiddelbar kansellering av din konto, tjenester, anmeldelser, bestillinger eller enhver eksisterende ufullstendig transaksjon med oss, og i alvorlige tilfeller kan det også føre til rettslige skritt

• Nektelse av å overholde vilkårene og betingelsene beskrevet her eller andre retningslinjer og retningslinjer knyttet til bruken av nettstedet som til enhver tid er tilgjengelig på nettstedet.

• Utgi seg for å utgi seg for enhver person eller enhet eller for å feilaktig oppgi eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet.

• Bruk nettstedet til ulovlige formål.

• Forsøk på å få uautorisert tilgang til eller på annen måte forstyrre eller forstyrre andre datasystemer eller nettverk koblet til plattformen eller tjenestene.

• Forstyrre andres bruk og glede av nettstedet;

• Legg ut, promoter eller overfør gjennom nettstedet forbudt materiale som anses som ulovlig av Folkerepublikken Bangladesh.

• Bruk eller last opp, på noen måte, programvare eller materiale som inneholder, eller som du har grunn til å mistenke som inneholder, virus, skadelige komponenter, ondsinnet kode eller skadelige komponenter som kan svekke eller ødelegge nettstedets data eller skade eller forstyrre driften av en annen kundes datamaskin eller mobilenhet eller nettstedet og bruke nettstedet på annen måte enn i samsvar med retningslinjene for akseptabel bruk av tilkoblede datanettverk, gjeldende Internett-standarder og andre gjeldende lover.

E. DIN OPPFØRSEL

Du må ikke bruke nettstedet på noen måte som forårsaker, eller sannsynligvis vil føre til, at nettstedet eller tilgangen til det blir avbrutt, skadet eller svekket på noen måte. Du må ikke delta i aktiviteter som kan skade eller potensielt skade nettstedet, dets ansatte, funksjonærer, representanter, interessenter eller noen annen part som er direkte eller indirekte knyttet til nettstedet eller tilgang til det for å bli avbrutt, skadet eller svekket på noen måte. Du forstår at du, og ikke vi, er ansvarlig for all elektronisk kommunikasjon og innhold som sendes fra datamaskinen din til oss, og du må kun bruke nettstedet til lovlige formål. Det er strengt forbudt å bruke nettstedet

• Bruk nettstedet til ulovlige formål.

• å forårsake irritasjon, ulempe eller unødvendig angst

• for andre formål enn det som er tiltenkt av oss

F. DIN INNLEGG

Alt du sender inn til nettstedet og/eller gir oss, inkludert, men ikke begrenset til, spørsmål, anmeldelser, kommentarer og forslag (samlet kalt "innleveringer") vil bli vår eneste og eksklusive eiendom og skal ikke returneres til deg. I tillegg til rettighetene som gjelder for enhver innsending, gir du oss også rett til å bruke navnet du sender inn, når du legger inn kommentarer eller anmeldelser på nettstedet, i forbindelse med en slik anmeldelse, kommentar eller annet innhold. Du skal ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være noen andre enn deg selv eller på annen måte villede oss eller tredjeparter med hensyn til opprinnelsen til noen innsendinger. Vi kan, men skal ikke være forpliktet til, å fjerne eller redigere noen innsendinger uten varsel eller juridisk kurs som gjelder for oss i denne forbindelse.

G. KRAV MOT ANGRIFTLIG INNHOLD

Vi lister tusenvis av produkter for salg som tilbys av en rekke selgere på nettstedet og har flere kommentarer på oppføringer, det er ikke mulig for oss å være klar over innholdet i hvert produkt som er oppført for salg, eller hver kommentar eller anmeldelse som er vises. Følgelig opererer vi på grunnlag av "krav, gjennomgang og fjerning". Hvis du mener at noe innhold på nettstedet er ulovlig, støtende (inkludert, men ikke begrenset til, materiale som er seksuelt eksplisitt innhold eller som fremmer rasisme, bigotry, hat eller fysisk skade), villedende, villedende, fornærmende, usømmelig, trakasserende, blasfemisk, ærekrenkende, ærekrenkende, obskøne, pornografiske, pedofile eller truende; etnisk kritikkverdig, nedsettende; eller på annen måte er skadelig for tredjeparter; eller forholder seg til eller fremmer hvitvasking av penger eller gambling; eller er skadelig for mindreårige på noen måte; eller utgir seg for å være en annen person; eller truer enheten, integriteten, sikkerheten eller suvereniteten til Bangladesh eller vennlige forhold til fremmede stater; eller støtende eller på annen måte ulovlig på noen måte; eller som består av eller inneholder programvarevirus, ("støtende innhold"), vennligst gi oss beskjed umiddelbart ved å skrive til oss på support@unibebee.com . Vi vil gjøre alle praktiske anstrengelser for å undersøke og fjerne gyldig støtende innhold det klages på innen rimelig tid.

Vennligst sørg for å oppgi navn, adresse, kontaktinformasjon og så mange relevante detaljer om kravet, inkludert navnet på den støtende innholdsparten, tilfeller av innvendinger, bevis på innsigelse blant annet. Vær oppmerksom på at å oppgi ufullstendige detaljer vil gjøre kravet ditt ugyldig og ubrukelig for juridiske formål.

H. KRAV MOT KRENKENDE INNHOLD

Vi respekterer andres intellektuelle eiendom. Hvis du mener at dine immaterielle rettigheter har blitt brukt på en måte som gir opphav til bekymring for krenkelse, vennligst skriv til oss på support@unibebee.com .bd og vi vil gjøre alle rimelige anstrengelser for å løse din bekymring innen rimelig tid. Sørg for å oppgi navn, adresse, kontaktinformasjon og så mange relevante detaljer om kravet, inkludert navnet på den krenkende parten, tilfeller av krenkelse, bevis på krenkelse blant annet. Vær oppmerksom på at å oppgi ufullstendige detaljer vil gjøre kravet ditt ugyldig og ubrukelig for juridiske formål. I tillegg kan det å gi falsk eller villedende informasjon betraktes som en lovovertredelse og kan bli etterfulgt av rettslige prosesser.

Vi respekterer også en produsents rett til å inngå eksklusive distribusjons- eller videresalgsavtaler for produktene deres. Brudd på slike avtaler utgjør imidlertid ikke brudd på immaterielle rettigheter. Siden håndhevelsen av disse avtalene er en sak mellom produsenten, distributøren og/eller den respektive forhandleren, vil det ikke være hensiktsmessig for oss å hjelpe til med å håndheve slike aktiviteter. Selv om vi ikke kan gi juridisk rådgivning eller dele privat informasjon som beskyttet av loven, anbefaler vi at eventuelle spørsmål eller bekymringer angående dine rettigheter kan sendes til en juridisk spesialist.

Jeg. VAREMERKER OG OPPHAVSRETTIGHETER

unibebee.com, unibebee logo, unibebee Basics og andre merker angitt på nettstedet vårt er varemerker eller registrerte varemerker i den relevante jurisdiksjonen (s). Vår grafikk, logoer, sideoverskrifter, knappeikoner, skript og tjenestenavn er varemerker eller varemerker og kan ikke brukes i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke tilhører oss eller på noen måte som kan forårsake forvirring blant kunder, eller på noen måte som nedvurderer eller diskrediterer oss. Alle andre varemerker som vises på dette nettstedet er eiendommen til deres respektive eiere, som kan være eller ikke kan være tilknyttet, koblet til eller sponset av oss.

Alle immaterielle rettigheter, enten de er registrerte eller uregistrerte, på nettstedet, informasjonsinnhold på nettstedet og all nettsidedesign, inkludert, men ikke begrenset til tekst, grafikk, programvare, bilder, video, musikk, lyd og deres valg og arrangement, og alle programvarekompilasjoner, underliggende kildekode og programvare skal forbli vår eiendom. Hele innholdet på nettstedet er også beskyttet av opphavsrett som et samlet verk under Bangladeshs opphavsrettslover og internasjonale konvensjoner. Alle rettigheter er forbeholdt.

 

GJELDENDE LOV

Disse vilkårene for bruk og eventuelle separate avtaler der vi gir deg tjenester skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Irland